O nas

Szanowni Państwo!

Chcąc ułatwić współpracę z Biurem oferujemy:

 • po uzgodnieniu odbiór i dostarczanie dokumentów z/do siedziby Klienta
 • dostarczanie dokumentów do urzędów
 • obsługę instytucji kontrolujących
 • szkolenia pracowników w zakresie obsługiwanych przez nich stanowisk(związane z księgowością,np.: wystawianie faktur vat,dokumentów magazynowych itp.)

Oferujemy po konkurencyjnych cenach dostosowanych do Państwa możliwości i potrzeb:

 • obsługę księgową i przechowywanie dokumentacji w lokalu Biura
 • obsługę księgową i przechowywanie dokumentacji w siedzibie Klienta
 • sprawowanie ciągłego nadzoru przez Biuro księgowości prowadzonej przez pracowników Klienta

Zyski i korzyści dla Państwa

Korzyści wynikające z powierzenia obsługi księgowej na zewnątrz firmy (outsourcing usług) to istotna redukcja kosztów prowadzenia samodzielnej obsługi księgowej. Obsługa działów księgowości przez wykwalifikowaną firmę zewnętrzną umożliwia:

 • redukcję kosztów średnio o 40% ( w zależności od branży nawet do 60%)
 • uniknięcie nakładów związanych z utrzymaniem działu księgowości (stworzenie stanowiska pracy, zakup sprzętu, zakup oprogramowania, prenumeratę prasy specjalistycznej, ewentualne szkolenia)
 • stałe (zryczałtowane) koszty pozwalające planować przepływy pieniężne
 • maksymalizację jakości obsługi
 • przejęcie ryzyka błędu
 • bezpieczeństwo podatkowe Waszej firmy